1. Double Take
  San Diego, California, 2003 ©Dotmo

   
 2. Discovery & Scrutiny
  San Diego, California, 2008 ©Dotmo

   
 3. Templeton’s Concussion
  San Diego, California, 1998 ©Dotmo

   
 4. Ed Templeton & Deanna Templeton
  :: Photography by Dotmo ::