1. Goldie
  2009 ©Dotmo

   
 2.  
 3.  
 4.  
 5. Windy Patriotism
  Boston, Massachusetts, 2008 ©Dotmo

   
 6. True Story
  Grenoble, France, 2012 ©Dotmo

   
 7. Empathogenically Lifted
  Austin, Texas, 2009 ©Dotmo

   
 8. Yogi Miyagi
  Austin, Texas, 2011 ©Dotmo

   
 9. Trae tha Truth (Screwed Up Click & ABN)
  2012 ©Dotmo

   
 10. Stoned Gardens
  San Antonio, Texas, 2009 ©Dotmo

   
 11. Sitting Through
  Austin, Texas, 2011 ©Dotmo

   
 12. Aesop Rock
  2010 ©Dotmo

   
 13. The Weerwolf of Texas | Set I
  2014 ©Dotmo

   
 14. Ooah (The Glitch Mob & PANTyRAID)
  2011 ©Dotmo

   
 15. Breathe
  Austin, Texas, 2013 ©Dotmo